• Facebook Smart hypotéky
  • Youtube Smart hypotéky

Ostatní služby

Ostatní služby od Smart hypotéky.

Úvěr ze stavebního spoření

je úvěr, který můžete využít například na vybavení domácnosti, modernizaci bydlení, střechu, bazén, garáž, zahradní domek, septik, zateplení fasády a i administrativní náklady. Úvěr může být poskytnutý i bez zajištění nemovitostí, nemusíte mít naspořeny žádné vlastní prostředky a ani mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření.

kontaktujte mě

Osobní úvěr

je jeden z úvěrů určený pro jednotlivce – spotřebitele na nepodnikatelské účely, typicky nákup (spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti a podobně). Osobní úvěr nebo-li půjčka může nebo nemusí být zajištěný ručením. To má, pokud je výše půjčované částky vyšší než určitý limit. Je-li ručení vyžadováno, musí ten, který si chce Osobní úvěr vzít, ručit nějakou movitou věcí nebo nemovitostí, nebo sehnat ke svému úvěru ručitele. Strana, která finanční hotovost poskytuje, z úvěru získává úrok. Osobní úvěr je typicky splácen v měsíčních splátkách v dohodnutém datu v měsíci (na rozdíl od některých komerčních úvěrů, které mohou být poukazovány na denní bázi). Počet splátek je volitelný a odvíjí se od toho, co nabízí úvěrová společnost, od finančních možností jednotlivce a výše úvěru. Výhodou je, že Osobní úvěr bývá na rozdíl od hypotéky poskytnutý většinou během jednoho dne.

Konsolidace úvěrů (slovo konsolidace pochází z latinského con, dohromady, a solidus, pevný; konsolidace tedy znamená upevnění, ustálení či urovnání), též konsolidace půjček, označuje sloučení více půjček do jedné. Máte-li více půjček, vyčerpaný limit kontokorentu, čerpanou kreditní úvěrovou kartu atd., je výhodné všechny tyto pohledávky „konsolidovat“ do jedné, nové „zastřešující“ půjčky (úvěru), ze které jsou tyto všechny pohledávky uhrazeny a Vy tak dosáhne mnoha výhod. U jednoho úvěru jde o změnu jeho podmínek. Velmi často se konsolidace úvěrů používá pro snížení měsíčních splátek (za cenu prodloužení doby splácení).

kontaktujte mě

Pojištění osob a nemovitostí

Pojištění osob - pojištění může být sjednáno za účelem schopnosti splácení hypotečního úvěru nebo jiného finančního závazku. Dále se může jednat o klasické životní pojištění, které pokrývá všechna rizika zvolené pojištěním.

Pojištění majetku - v první řadě se jedná o pojištění nemovitostí, které má banka v zástavě a zároveň toto pojištění vyžaduje. Jedná se o pojištění pro případ znehodnocení nemovitosti ať již živelnou či neživelnou událostí. V druhé řadě se může jednat o jakékoliv další pojištění movitých či nemovitých věcí např. autopojištění.

kontaktujte mě

Spoření a investice

Spoření a investice - je jednorázové nebo pravidelné zhodnocování stávajících a budoucích finančních prostředků. Od žadatelů o hypoteční úvěr je vyžadována část vlastních zdrojů investovaných do pořízení nemovitosti. Dále může jít o spoření za účelem možnosti mimořádných splátek nebo úplné splacení hypotečního úvěru.

kontaktujte mě


Realizováno více než 400 hypotečních úvěrů

Spolupracuji s těmito bankami

U níže uvedených bankovních institucích jsem řádně proškolená, ale není problém refinancovat hypotéku z kterékoliv jiné banky.


Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s.


Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.


MONETA Money Bank, a.s.

MONETA Money Bank, a.s.


Raiffeisenbank, a.s.

Raiffeisenbank, a.s.


mBank S.A., organizační složka

mBank S.A., organizační složka


Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Equa bank a.s.

Equa bank a.s.


Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s.


Československá obchodní banka, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

Oberbank AG pobočka Česká republika

Oberbank AG pobočka Česká republika

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.